NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Danh mục sản phẩm

NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Trong Luật phòng cháy chữa cháy giải thích từ ngữ chữa cháy là bao gồm các công việc huy động, triển khai lực lượng, thiết bị phòng cháy chữa cháy, cắt điện, tổ chức thoát nạn, cứu người, cứu tài sản, chống cháy lan, dập tắt đám cháy và các hoạt động khác có liên quan đến chữa cháy.

Tuy vậy, trong khoa học về phòng cháy chữa cháy có nghiên cứu quá trình chữa cháy là việc sử dụng lực lượng và phương tiện để tạo thành các điều kiện làm ngừng sự cháy. Nói cách khác đó là giảm nhiệt độ cháy xuống thấp hơn nhiệt độ tắt dần. Tóm lại, để chữa cháy cần phải có lực lượng, thiết bị phòng cháy chữa cháy, nước và các vật liệu chữa cháy cùng người chỉ huy chữa cháy để tổ chức, điều hành các hoạt động cần thiết nhằm dập tắt đám cháy và hạn chế tối đa các thiệt hại về người và tài sản do đám cháy gây ra.

 

thiết bị phòng cháy chữa cháy

– Biện pháp cơ bản trong chữa cháy: Luật phòng cháy chữa cháy (Điều 30) đã quy định cụ thể biện pháp cơ bản cần phải thực hiện trong hoạt động chữa cháy là:

 • Huy động nhanh nhất các lực lượng, phương tiện , thiết bị phòng cháy chữa cháy để dập tắt ngay đám cháy.
 • Tập trung cứu người, cứu tài sản và chống cháy lan.
 • Thống nhất chỉ huy, điều hành trong chữa cháy.

– Thông tin thiết bị báo cháy và chữa cháy: (Điều 32 Luật PCCC)

 • Thông tin báo cháy bằng hiệu lệnh hoặc bằng điện thoại. (đối với các thôn, ấp, bản nên chú trọng dùng hiệu lệnh để thông tin báo cháy cho đội viên dân phòng, còn điện thoại cũng cần được quan tâm để báo cháy cho đơn vị Cảnh sát PCCC biết).
 • Số điện thoại báo cháy được quy định thống nhất trong cả nước.
– Trách nhiệm chữa cháy và tham gia chữa cháy: (Điều 33 Luật PCCC)
 • Người phát hiện thấy cháy phải bằng mọi cách báo cháy nhanh nhất và chữa cháy; cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân gần nơi cháy phải nhanh chóng thông tin và tham gia chữa cháy.
 • Lực lượng PCCC khi nhận được tin báo cháy trong địa bàn được phân công quản lý hoặc nhận được lệnh điều động phải lập tức đến chữa cháy; trường hợp nhận được thông tin báo cháy ngoài địa bàn được phân công quản lý thì phải báo ngay cho lực lượng PCCC nơi xảy ra cháy, đồng thời phải báo cáo cấp trên của mình.
 • Cơ quan Y tế, điện lực, cấp nước, môi trường đô thị, giao thông và các cơ quan hữu quan khác khi nhận được yêu cầu của người chỉ huy chữa cháy phải nhanh chóng điều động người và phương tiện đến nơi xảy ra cháy để phục vụ chữa cháy.
 • Lực lượng công an, dân quân, tự vệ có trách nhiệm tổ chức giữ gìn trật tự, bảo vệ khu vực chữa cháy và tham gia chữa cháy.
– Nguồn nước và các vật liệu chữa cháy: (Điều 35 Luật PCCC)

Khi có cháy, mọi nguồn nước, bình chữa cháy và các vật liệu chữa cháy phải được ưu tiên sử dụng cho chữa cháy.

– Người chỉ huy chữa cháy: Theo quy định của Luật PCCC và Nghị định hướng dẫn thi hành luật PCCC thì người làm chỉ huy chữa cháy là:

 • Trong mọi trường hợp, người có chức vụ cao nhất từ chỉ huy cấp đội Cảnh sát PCCC trở lên có mặt tại nơi xảy ra cháy là người chỉ huy chữa cháy.
 • Khi lực lượng Cảnh sát PCCC chưa đến nơi cháy thì trong phạm vi quản lý của mình, người làm chỉ huy chữa cháy là một trong số những người sau: Người đứng đầu cơ sở, đội trưởng đội PCCC cơ sở hoặc người được uỷ quyền; trưởng thôn (và cấp tương đương), đội trưởng đội dân phòng hoặc người được uỷ quyền; người chỉ huy phương tiện, chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới; chủ rừng hoặc người được uỷ quyền nếu rừng thuộc cơ quan, tổ chức.
 • Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, Chủ tịch UBND cấp xã trở lên có mặt tại đám cháy là người chỉ đạo, chỉ huy chữa cháy.

Thông tin

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PCCC HẢI PHÁT

Công ty cổ phần và thương mại Hải Phát chuyên cung cấp các thiết bị phòng cháy chữa cháy chuyên dụng với chất lượng tốt nhất hiện nay tại thị trường Việt Nam, chính vì vậy công ty chúng tôi đã thực hiện được nhiều dự án tiêu biểu, cung cấp thiết bị cứu hỏa cho các khu công nghiệp lớn ở Hà Nội và các tỉnh khác như Bắc Ninh , Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Bình Quảng Trị lắp đặt hệ thống phòng cháy cho các tổng công ty, tập đoàn lớn.

Đối tác

xin chào